การใช้งานและการสอบเทียบ THERMO-HYGROMETER ต้องทำอย่างไร

Digital Thermo-Hygrometer การสอบเทียบเครื่องมือ Calibration Lab_01

ประเภทของ THERMO-HYGROMETER

THERMO-HYGROMETER แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.Analog Thermo-Hygrometer

Analog Thermo-Hygrometer การสอบเทียบเครื่องมือ Calibration Lab_01
Analog Thermo-Hygrometer

2. Digital Thermo-Hygrometer

 

Digital Thermo-Hygrometer การสอบเทียบเครื่องมือ Calibration Lab_02
Digital Thermo-Hygrometer การสอบเทียบเครื่องมือ Calibration Lab_02
Digital Thermo-Hygrometer การสอบเทียบเครื่องมือ Calibration Lab_01
Digital Thermo-Hygrometer การสอบเทียบเครื่องมือ Calibration Lab_01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THERMO-HYGROMETER มีหน่วยการวัดอะไรบ้าง ???

ในเครื่องมือ THERMO-HYGROMETER จะมีหน่วยการวัดดังนี้

ค่าอุณหภูมิ แสดงผลเป็น องศาเซลเซียส (°C)

Calibration Laboratory สามารถสอบเทียบได้ที่ 15-45 องศาเซลเซียส (°C)

ค่าความชื้นสัมพัทธ์ แสดงผลเป็น %RH

Calibration Laboratory สามารถสอบเทียบได้ที่ 30-90 %RH

 

Digital Thermo-Hygrometer การสอบเทียบ เครื่องมือ Calibration Lab_03
Digital Thermo-Hygrometer

 

การสอบเทียบเครื่องมือวัดประเภท THERMO-HYGROMETER

วิธีสอบเทียบครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (THERMO-HYGROMETER) เป็นการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความชื้นคงที่ภายในตู้มาตรฐานซึ่งวิธีการที่ใช้สอบเทียบ จะสามารถสอบเทียบด้วยวิธี Comparison with temperature & humidity chamber and thermo-hygrometer ทำได้จากการนำเครื่องมือวางไว้ในตู้กำเนิดอุณหภูมิและความชื้น(CHAMBER) โดยจะ Set up ค่า STD ตามจุดสอบเทียบที่ลูกค้าต้องการวัด รอจนอุณหภูมิและความชื้นคงที่  แล้วบันทึกค่าที่อ่านได้จาก

ตัวเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ (UUC)
ตัวเครื่องมือที่มีความละเอียดมากกว่า (STD)

จากนั้นนำมาอ่านเปรียบเทียบผลการวัด

เครื่องมือ STANDARD ที่ใช้สอบเทียบเครื่องมือวัด DIGITAL THERMO-HYGROMETER

เครื่องมือ STD ที่ใช้ในการสอบเทียบมี 2 ประเภท ได้แก่

CHILLED MIRROR HYGROMETER

2. TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER

เครื่องมือ Standard ที่ใช้สร้างอุณหภูมิและความชื้น สอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration Lab_01
เครื่องมือ Standard ที่ใช้สร้างอุณหภูมิและความชื้น สอบเทียบเครื่องมือวัด
เครื่องมือ Standard ที่ใช้อ่านค่าความชื้น สอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration Lab_01
เครื่องมือ Standard ที่ใช้อ่านค่าความชื้น สอบเทียบเครื่องมือวัด

ขีดความสามารถในการสอบเทียบที่ Calibration Laboratory ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

*ISO/IEC 17025:2017 ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) สามารถสอบเทียบ

Temperature      ได้ Range  15 ถึง 45 °C

ค่า Uncertainty  0.40 °C

Humidity  @20 ,25 45 °C   ได้ Range  30  ถึง  50 %RH

ค่า Uncertainty  1.2 %RH        ได้ Range  >50    ถึง 90 %RH

ค่า Uncertainty  1.4  %RH

***ISO/IEC 17025:2017 ที่ได้รับการรับรองจาก ANSI National Accreditation Board สามารถสอบเทียบ

Temperature ได้ Range  15  ถึง 45 °C

ค่า Uncertainty 0.26 °C

Humidity  @20 ,25 45 °C   ได้ Range  30 ถึง 50 %RH

ค่า Uncertainty  0.6%RHได้ Range  >50  ถึง 90 %RH

ค่า Uncertainty  0.6  %RH

Digital Thermo-Hygrometer การสอบเทียบเครื่องมือ Calibration Lab_04

การใช้งานเครื่องมือวัด DIGITAL THERMO-HYGROMETER ที่ถูกต้อง

1.แขวนเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นติดที่ผนังหรือวางบนโต๊ะที่อยู่บริเวณกลางห้อง เพื่อให้เครื่องมือสามารถตรวจอุณหภูมิและความชื้นที่ถูกต้อง หากติดไว้บริเวณประตูอุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากประตูมีการเปิด-ปิดตลอดเวลา ทำให้ค่าที่เครื่องมืออ่านได้มีความผิดพลาดจากค่าที่ไม่คงที่
2. ควรวางไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหรือในระดับสายตา

 

วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือวัดเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์(THERMO-HYGROMETER)ก่อนและหลังใช้งาน
ควรหมั่นทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
ควรถอดแบตเตอรี่ทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
ไม่ควรวางไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิร้อนจัดหรือทิ้งไว้กลางแดดเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้หน้าจอเสียหาย
ไม่ควรวางไว้ใกล้กับวัตถุไวไฟ
ไม่ควรวางในบริเวณที่มีน้ำ
ระวังอย่าให้เครื่องมือตกกระแทก เนื่องจากจะส่งผลให้ Sensor ที่ใช้วัดค่าเกิดความชำรุดเสียหาย
กรณีที่ลูกค้าใช้ Sensor Out (External)ในการวัดค่า ควรทำความสะอาดหัว Sensor เป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นจับหัว Sensor ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องมืออ่านค่าผิดพลาด
สอบเทียบเครื่องมือวัด เป็นประจำเพื่อป้องกันการผิดพลาดของค่าที่วัดผลได้

Digital Thermo-Hygrometer การสอบเทียบเครื่องมือ Calibration Lab_05

ข้อแนะนำในการส่งเครื่องมือมา สอบเทียบเครื่องมือวัด เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์(THERMO-HYGROMETER)กับ Calibration Laboratory
ควรนำเครื่องมือวัดใส่กล่องหรือห่อหุ้มเครื่องมือด้วยวัสดุกันกระแทก หากท่านต้องการส่งเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสอบเทียบจำนวนมากๆ ไม่ควรวางเครื่องมือซ้อนทับกัน และควรมีแผ่นกันกระแทกวางกั้นระหว่างตัวเครื่อง
จัดเตรียมหัว Sensor ที่ต่อออกมาจากเครื่อง สำหรับที่ใช้วัดค่า  External
ควรถอดแบตเตอรี่ออกก่อนส่งสอบเทียบเครื่องมือวัด
ควรตรวจสอบตัวเลข Digital ที่แสดงบนหน้าจอว่าแสดงผลครบหรือไม่ เนื่องจากหากมีการแสดงผลตัวเลข Digital ไม่ครบอาจทำการส่งสอบเทียบไม่ได้ เพราะไม่สามารถอ่านค่าตัวเลขที่ชัดเจนได้
ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลว่าไม่มีการแตก หัก หรือมีรอยร้าว
ไม่ควรวางตัวเครื่องในบริเวณที่มีน้ำ
ซึ่งทางบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี มีเครื่องมือ DIGITAL THERMO-HYGROMETER จำหน่ายพร้อม สอบเทียบจากห้องปฏิบัติการ สอบเทียบอุณหภูมิ และความชื้น โดย Confirm ค่าตาม Spec เครื่องมือ ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

 

 

 

ลูกคิด และ JIB VIP

 

 

 

Oven คืออะไร?? แล้วทำไมเราจึงต้องสอบเทียบ

บริการสอบเทียบอุณหภูมิและความชื้น

ขอใบเสนอราคา  ติดต่อเรา