จัดเต็ม THREAD PLUG GAUGE พร้อมความต่างระหว่าง PLUG GAUGE และ THREAD PLUG GAUGE

เกจวัดเกลียวใน (Thread Plug Gauge)

THREAD PLUG GAUGE เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับวัดขนาดรูและระยะพิตช์ของเกลียวด้านในรู

ลักษณะของตัวเกจวัดเกลียวใน จะมี 2 ฝั่ง คือ

  1. ฝั่ง GO หรือ ฝั่ง GP (GO PLUG)
  2. ฝั่ง NOGO หรือ ฝั่ง NP ( NOGO PLUG)

ส่วนมากจะนำไปวัดขนาดของเกลียวโดยที่ตัว เกจวัดเกลียวในจะมีปลายเกลียวอยู่ 2 ด้าน เพื่อเอาไว้ตรวจสอบว่าเกลียวของตัวชิ้นงานนั้นยังอยู่ใน SPEC หรือไม่ โดยลักษณะของตัว เกจวัดเกลียวใน ด้านที่มีเกลียวยาวจะเป็นด้าน GO คือ ผ่าน และในส่วนของปลายด้านเกลียวสั้นนั้นจะเป็นด้าน NO GO  คือ ไม่ผ่าน

วิธีการใช้งานของเกจวัดเกลียวใน 

โดยทั่วไปเมื่อหมุน เกจวัดเกลียวในฝั่งทางด้าน GO เข้าไปแล้ว มันจะสามารถหมุนได้ตลอดความยาวของเกลียวแต่ เมื่อหมุนเกจวัดเกลียวในฝั่งทางด้าน NOGO จะสามารถหมุนได้ไม่เกิน 2 รอบของเกลียว สำหรับทุกครั้งที่มีการใช้งานควรตรวจสอบเกลียวในของชิ้นงานก่อนเสมอ เทคนิคง่ายๆในการสังเกต คือ ฝั่ง GO มันจะสามารถหมุนได้ตลอดความยาว (OK) และ ทางด้าน ฝั่ง NOGO มันจะสามารถหมุนได้ไม่เกิน 2 รอบ (OK) และโดยหลักสิ่งที่ควรดูและสังเกต คือ มุมเกลียว และ ระยะเกลียว

เกจวัดเกลียวใน,Thread Plug Gauge, สอบเทียบเครื่องมือ, เกจวัดเกลียว, สอบเทียบเครื่องมือวัด

ข้อควรระวังในการใช้งาน เกจวัดเกลียวใน 

  • ไม่ควรนำตัวเกจวัดเกลียวในไปใช้งานผิดประเภท เช่น นำเอาเกจวัดเกลียวในฝั่ง GO หรือ NO GO ใช้งานสลับด้านกันเพราะอาจทำให้ตัวเกลียวของเกจเกิดการชำรุดเสียหายได้ และตัวชิ้นงานก็อาจจะเสียหายได้เหมือนกัน
  • ก่อนจะนำตัวเกจวัดเกลียวหมุนเข้าไปในตัวชิ้นงานควรตรวจเช็คและทำความสะอาดตัวชิ้นงานและตัวเกจก่อนทุกครั้งเพื่อกันไม่ให้ชิ้นงานสัมผัสกับสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในนั้น เพราะในขณะที่หมุนเกลียวเข้าไปอาจจะทำให้เกจและตัวชิ้นงานเสียหาย
  • ในการใช้งานทุกครั้งในเวลาที่ใช้งานยังไม่เสร็จ ควรวาง เกจวัดเกลียวใน  อย่างระมัดระวัง เพราะถ้าเกิดการหล่นลงพื้น จะทำให้เกลียวบิ่นและไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก

การดูแลรักษาเกจวัดเกลียวใน

  • เช็ดทำความสะอาดเช็ดฝุ่นและคราบน้ำมันที่มาจากการวัดชิ้นงานหลังจากใช้งานทุกครั้ง
  • ไม่ควรวาง เกจวัดเกลียวทับกันเพราะจะทำให้เกลียวบิ่นสึกหรอ
  • ควรมีน้ำมันกันสนิมเคลือบบางๆที่เกลียวของเกจวัดเกลียวในก่อนเก็บเข้ากล่อง (ไม่ควรใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดและด่างทำความสะอาดตัวเกจวัดเกลียวใน)

PLUG GAUGE และ THREAD PLUG GAUGE

คือ เครื่องมือวัดที่มีลักษณะคล้ายกันมาก ความแตกต่างที่เป็นจุดเด่นและสามารถสังเกตได้ และสามารถแบ่งแยกได้ถูกต้อ คือ ตัว PLUG GAUGE จะไม่มีเกลียวที่ปลายด้ามของเครื่องมือวัด ส่วนเกจวัดเกลียวในนั้นลักษณะตรงปลายด้ามของเครื่องมือวัดจะมีเกลียวอยู่รอบปลาย ตามภาพตัวอย่างด้านล่างค่ะ และทั้ง 2 เครื่องมือวัดนี้จำเป็นต้องมีการส่ง สอบเทียบเครื่องมือวัด เป็นประจำ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการใช้งานเครื่องมือวัดมานานจนเครื่องมือเริ่มเสื่อมสภาพ ส่งผลเสียหายต่อการผลิต การตรวจสอบชิ้นส่วนได้

 

เกจวัดเกลียวใน,Thread Plug Gauge, สอบเทียบเครื่องมือ, เกจวัดเกลียว, สอบเทียบเครื่องมือวัด, Plug Gauge

 

ผู้เขียน Kaem Yui 

บริการสอบเทียบด้านมิติ ดูสินค้าด้าน Dimension

ขอใบเสนอราคา    ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา

 

วิธีใช้เครื่องวัดระดับน้ำเลือกใช้อย่างไรให้ถูกต้อง