ตรวจเช็คความผิดปกติของตู้ INCUBATOR ด้วยตัวเอง

ตรวจเช็คความผิดปกติของตู้ INCUBATOR ด้วยตัวเอง

INCUBATOR คือ ตู้บ่มเพราะเชื้อ ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปใช้งานเก็บอุณหภูมิทางด้านไหนให้ถูกต้องตามความเหมาะสมเพราะตัวตู้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น มีหลากหลายรุ่น หลายยี่ห้อให้เลือกใช้งาน ขนาดของตู้ก็มีอยู่หลายขนาด Incubator สามารถปรับอุณหภูมิภายในตู้ด้วยตัวฮีทเตอร์ที่อยู่ภายใน ตำแหน่งที่จะสามารถเช็ควัดอุณหภูมิภายในตู้จะมีอยู่ 5 จุดหลักๆ มุมของตู้ 4 จุด และตรงกลางตู้อีก 1 จุด และภายในตู้ Incubator ส่วนใหญ่มีการตั้งเวลาบางส่วนยังสามารถตั้งโปรแกรมให้วงจรผ่านอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ระดับความชื้น Incubator ตู้บ่มมีขนาดตั้งแต่ 53 litter จนถึง 256 litter ตัวเครื่อง Incubator มีทั้งแบบมีพัดลมและไม่มีพัดลม ภายในตู้ก็จะมีตะแกรงวางไว้ให้เป็นชั้นๆเพื่อวางตัวอุปกรณ์หรือวางชิ้นงานที่ต้องการเพาะเชื้อ ซึ่งบางตู้ก็อาจจะมี 4 ชั้น ขึ้นอยู่กับขนาดตู้ Incubator จะมีทั้งแบบ 1 ประตูและ 2 ประตู สามารถปรับเลือกใช้งานอุณหภูมิได้ 2 หน่วย ทั้ง °C และ °F การใช้งานของตัวตู้ Incubator จะมีบางประเภทที่สามารถเก็บข้อมูลและความละเอียดได้มาก ตู้เพาะเชื้อ Incubator แบบเขย่าจะสามารถดูความเร็วรอบในส่วนของหน่วย RPM ได้อีกด้วย ว่าขณะที่เครื่องทำการเขย่าอยู่นั้นความเร็วรอบอยู่ที่เท่าไหร่

ในขณะที่ใช้งานอยู่ ตู้ INCUBATOR ผิดปกติสามารถตรวจเช็คได้เบื้องต้นด้วยตัวเอง

  • กรณีตัวตู้ Incubator เปิดไม่ติด

ให้ลองตรวจเช็คดูที่ปลั๊กไฟของตัวเครื่องว่าเสียบแน่นหรือไม่  หรือตัวสายไฟอาจชำรุด ฟิวส์อาจขาด สวิตซ์เปิดปิดของตัวเครื่องเสียหรือไม่ได้กดเปิดก่อนใช้งาน

  • กรณี หน้าจอ Incubator ไม่อ่านค่าแสดงผล

ตัวหน้าจออาจเสียหรือสายของตัวจอมอนิเตอร์ อาจชำรุดไฟไม่เข้าหน้าจอเลยไม่อ่านค่าแสดงผล

  • กรณี ตัว Incubator ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ (ไม่เย็น)

ตัว Compressor ของตู้อาจเสียตัวตู้จะควบคุมทำอุณหภูมิไม่ได้

การดูแลรักษาและทำความสะอาดตู้ ตู้บ่มเพราะเชื้อ

  • การดูแลรักษา เครื่องมือวัด ควรปิดสวิตซ์ถอดปลั๊กออกและควรปล่อยทิ้งไว้ 15-20 นาที ให้ตู้คลายความร้อนออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำเอาอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตู้มาทำความสะอาด ถ้าอุปกรณ์ชิ้นไหนที่เอามาล้างควรปล่อยให้แห้งก่อนนำเข้าเอาไปไว้ในตู้ตามเดิม อย่าเอาอุปกรณ์ที่เปียกเข้าไปใส่ในตู้โดยเด็ดขาด
  • ห้ามทำความสะอาดภายในตู้ด้วยผ้าแห้ง เพราะอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ภายในตู้ได้
  • ห้ามใช้น้ำยาประเภท แอลกอฮอล์ , อีเทอร์ , คีโตนอะซิโตน มาเช็ดทำความสะอาดตู้โดยเด็ดขาด
  • ไม่ควรนำอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานมาวางไว้บนหลังตู้
  • ไม่นำชิ้นงานที่ต้องเอาเข้าไปไว้ในตู้อัดกันแน่นจนเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตู้และความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่นำเอาไปไว้ในตู้ได้
  • ไม่ควรวางตู้ Incubator ชิดผนังจนเกินไปควรเว้นระยะห่างจากผนังประมาณ 10 เซนติเมตร

มาทำความรู้จัก Incubator กันเถอะว่ามีประเภทไหนบ้าง

Incubator ตู้เพาะเชื้อ 

ตู้บ่มเพราะเชื้อ,Incubator,ตู้เพาะเชื้อ 

 Incubator ตู้เพาะเชื้อแบบเขย่าตู้บ่มเพราะเชื้อ,Incubator,ตู้เพาะเชื้อแบบเขย่า

 Incubator เชื้อควบคุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 

ตู้บ่มเพราะเชื้อ,Incubator,เชื้อควบคุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

        Incubator ตู้เพาะเชื้อแบบ CO2 ตู้เพาะ ตู้บ่มเพราะเชื้อ,Incubator,ตู้เพาะเชื้อแบบ CO2 ตู้เพาะ    Incubator ตู้เพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ

ตู้บ่มเพราะเชื้อ,Incubator,ตู้เพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ

 

Incubator ตู้อบเด็ก

  ตู้บ่มเพราะเชื้อ, ตู้อบเด็ก,Incubator

 

 

  ผู้เขียน Gaem Yui

 

 

บริการ สอบเทียบอุณหภูมิและความชื้น

ขอใบเสนอราคา   ติดต่อเรา 

พูดคุยกับเรา