ประเภทของเครื่องมือวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ หรือ Dry-Wet Bulb

Dry-Wet Bulb

Dry-Wet Bulb คือ เครื่องมือวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งบางคนเรียกว่า เครื่องมือวัดความชื้นในอากาศ หรือ เครื่องวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก-กระเปาะแห้ง เครื่องมือชนิดนี้ทำหน้าที่วัดค่าความชื้นในอากาศ ซึ่งความชื้นในอากาศมีผลต่อเราทั้งในชีวิตประจำวันหรือการใช้งานในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์สำหรับการวิเคราะห์ทางอุตุนิยมวิทยา, การวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อควบคุมสภาวะต่างๆ ในการทำงาน, การอุณหภูมิของรอยเชื่อมของเครื่องเชื่อมเลเซอร์, ห้องสมุดหรือพิพิธภัณฑ์ ที่ความชื้นในอากาศจะส่งผลต่อหนังสือและวัตถุมีค่าที่ไวต่อความชื้น รวมถึง การขนส่งและคลังสินค้า การก่อสร้าง ซึ่งใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ ในการประเมินการวางแผนงานต่างๆ เป็นต้น

Dry-Wet Bulb มีส่วนประกอบหลักอะไรบ้าง

ใน Dry-Wet Bulb จะประกอบด้วยเครื่องมือวัด 2 ชนิด คือ

  1. Dry Bulb Temperature หรือ อุณหภูมิกระเปาะแห้ง ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิทั่วไป ไม่ได้อยู่ภายใต้ผลกระทบของความชื้นในอากาศ
  2. Wet Blub Temperature หรือ อุณหภูมิกระเปาะเปียก ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิเหมือนกัน แต่แตกต่างกันตรงที่ Wet Blub Temperature จะถูกหุ้มด้วยผ้าเปียก เมื่อมีอากาศผ่านตัววัดอุณหภูมิที่ถูกคลุมด้วยผ้าเปียกน้ำก็จะระเหยออกไปพร้อมกับความร้อน
  •  หากในอากาศมีความชื้นต่ำ (อากาศแห้ง) น้ำในผ้าเปียกก็จะระเหยออกไปเร็วขึ้น ความร้อนก็ถูกระบายออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลง
  • แต่ถ้าหากในอากาศมีความชื้นสูงเท่าไหร่ การระเหยก็จะเป็นไปได้ช้าลงเท่านั้น เมื่อระเหยช้าความร้อนกถูกระบายออกไปช้า อุณหภูมิก็จะสูงขึ้น

ซึ่งผลต่างของ อุณหภูมิกระเปาะแห้ง กับ อุณหภูมิกระเปาะเปียก ก็คือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity หรือ RH) ถ้าผลต่างน้อยก็หมายความว่าในอากาศมีปริมาณน้ำหรือความชื้นน้อย แต่ถ้าหาก อุณหภูมิกระเปาะแห้ง กับ อุณหภูมิกระเปาะเปียก มีค่าเท่ากัน ความชื้นสัมพัทธ์จะเท่ากับ 100% หมายความว่าในอากาศเต็มไปด้วยไอน้ำ จนไม่สามารถกักเก็บน้ำหรือไอน้ำได้อีก

Dry-Wet Bulb ที่ใช้งานกันโดยทั่วไปมีอยู่ 2 แบบ คือ

  1. Dry-Wet Bulb Thermometer [LIG]

เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ แบบเรียบง่าย มีข้อดีตรงที่มีราคาประหยัด ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ความคลาดเคลื่อนน้อย แต่ข้อเสียคือ ไม่สามารถบอกค้าได้อย่างละเอียดแม่นยำนัก และต้องใช้การอ่านค่าด้วยตนเอง จึงไม่เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรม หรืองานที่ต้องการความละเอียดแม่นยำ

เครื่องมือวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ (Dry-Wet Bulb) สอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านอุณหภูมิ Calibration

รูป Dry-Wet Bulb แบบ THERMOMETER [LIG]

  1. .DIGITAL DRY-WET BULE THERMOMETER

เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ แบบดิจิตอล นิยมใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ข้อดีคือ มีหน้าจอ LCD ที่บอกค่าได้อย่างละเอียดแม่นยำ พร้อมฟังก์ชั่นที่หลากหลายตอบสนองต่อการใช้งาน แต่ข้อเสียคือ มีราคาพอสมควร และจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ในการอ่านค่าและการแสดงผล และจำเป็นต้องหมั่นดูแลทำความสะอาด และนำเครื่องเข้ารับการสอบเทียบเครื่องมือวัด หรือ Calibrate (แคลิเบรท) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

เครื่องมือวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ (Dry-Wet Bulb) สอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านอุณหภูมิ Calibration

รูป Dry-Wet Bulb แบบ DIGITAL

ห้องปฏิบัติการของบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (Calibration Laboratory CO., LTD หรือ CLC) สามารถ Calibrate (แคลิเบรท) หรือ สอบเทียบเครื่องมือวัด (ด้านอุณหภูมิและความชื้น) Dry-Wet Bulb ได้ที่อุณหภูมิ TEMP 15 – 45 ºC และความชื้น HUMIDITY 30 – 90 (% RH) โดย Standard ที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด ได้แก่ CHILLED MIRROR HYGROMETER, TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER, CALIBRATION BATH, PRECISION THERMOMETER

นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (CLC) ยังได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย (TISI) และจาก ANSI National Accreditation Board (ANAB) ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถให้บริการ สอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมงานสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านในแต่ละสาขาการวัด เพื่อให้การสอบเทียบมีคุณภาพ

By Gaem Yui

 

Oven คืออะไร?? แล้วทำไมเราจึงต้องสอบเทียบ

บริการ สอบเทียบอุณหภูมิและความชื้น

ขอใบเสนอราคา   ติดต่อเรา