วิธีเลือกซื้อเกจบล็อก (Gauge block) ชนิดของเกจบล็อกและเลือกซื้อเกจบล็อกยังไงให้ตรงกับงาน

Gauge block สอบเทียบเครื่องมือวัด

เกจบล็อก (Gauge block) คือ เครื่องมือสอบเทียบอุตสาหกรรมความละเอียดสูง สำหรับใช้สอบเทียบหรือวัดขนาดความละเอียดสูงต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องส่ง สอบเทียบเครื่องมือวัด เป็นประจำ

"Gauge

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการเลือกซื้อ เกจบล็อก ให้ถูกกับงานที่ใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการสอบเทียบเครื่องมือที่ถูกต้องแม่นยำครับ

ผู้ใช้ควรเลือกเกรดของเกจบล็อก (Gauge block)ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของงาน และควร ดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งเกจบล็อกที่มีโดยทั่วไปนั้นจะแบ่งเกรดเป็น 4 เกรด ได้แก่

เกรด 2

เกรด 2 เป็นเกรดต่ำสุด เหมาะสำหรับการวัดเครื่องมือวัดในโรงงาน ในไลน์การผลิต ชอปปฎิบัติงาน หรือการติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักร

เกรด 1

เกรด 1 จะมีความแม่นยำมากกว่าเกรด 2 เหมาะสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดเช่น Snap gauges

เกรด 0

เกรด 0 จะมีความแม่นยำมากกว่าเกรด 1 เหมาะสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดความละเอียดสูง หรือใช้สำหรับสอบเทียบความถูกต้องของ Gauge block เกรด 1 และ 2 เกจเบอร์ 0 จะต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมเป็นอย่างดีและต้องถูกใช้โดยผู้ปฎิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในการสอบเทียบ

เกรด K

เป็น Gauge block เกรดสูงสุดมีความแม่นยำมากที่สุด จุดประสงค์เพื่อใช้ในห้องปฎิบัติการสอบเทียบ (Calibration laboratory) สำหรับงานวัดที่ต้องการความแม่นยำสูง หรือสำหรับใช้สอบเทียบ (Calibrate) ความถูกต้องของเกจบล็อกเกรดที่ต่ำกว่าอื่นๆ (เกรด 2, 1, 0) การสอบเทียบด้วยเกจบล็อกเกรด K จะต้องทำให้ห้องแลปที่ถูกควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมเท่านั้น

เกจบล็อกแต่ละเกรดเหมาะสำหรับงานแบบไหนบ้าง

จากความแตกต่างกันของเกจบล็อก(Gauge Block) แต่ละเกรดทำให้มีความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกัน ซึ่ง Calibration Laboratory ได้นำตารางการแบ่งการใช้งานของเกจบล็อก(Gauge Block)ตามตารางด้านล่างครับ

ซึ่งทางบริษัท Calibration Laboratory เรามี บริการ สอบเทียบเครื่องมือวัด Gauge Block ทั้ง Steel, Ceramic และ Carbide Capability 0.1 – 100 mm ครับ

 

ขอใบเสนอราคา   ติดต่อเรา

ห้องปฏิบัติการมิติ