ใช้ Anemometer ให้เหมาะสม กับงาน

Anemometer,เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) คือ เครื่องมือใช้สำหรับวัดความเร็วลม วัดแรงลม ความเร็วของก๊าซ เช่น การไหลของอากาศในท่อ การไหลของลม  ความเร็วลมในบรรยากาศ  การวัดความเร็วของการไหลของอากาศในอุโมงค์ลม เป็นต้น คำว่า “แอนีโม” ( anemos ) เป็นคำมาจากภาษากรีก แปลว่าลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องแรกได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใช้โดย นายลีโอนาโด ดาวินชี ( Leonardo da Vinci ) ซึ่งจากบันทึกพบว่าถูกสร้างขึ้นในปี คศ. 1450 และพัฒนาในช่วงศตวรรษที่ 15 ปัจจุบัน เครื่องวัดความเร็วลม ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพียงแค่งานเกี่ยวกับสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ เท่านั้น แต่ยังนำไปใช้ในการคำนวณเพื่อออกแบบระบบต่าง ๆ เช่น ระบบระบายอากาศในอุโมงค์ ระบบทดสอบการบิน และการนำทางอากาศ ระบบปรับอากาศ เป็นต้น

ประเภทของเครื่องวัดความเร็วลม Anemometer

ปัจจุบัน เครื่องวัดความเร็วลม ถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆอยู่หลายโมเดล เช่น

  • เครื่องวัดความเร็วลมแบบ pilot tube

หัววัดจะมีลักษณะเป็นท่อ เหมาะสำหรับวัดความดันและการไหลของอากาศ และก๊าซ ถูกใช้อย่างแพร่หลายกับการวัดความเร็วลมในการบิน และเป็นเครื่องมือวัดความเร็วของอากาศและก๊าซในงานอุตสาหกรรม  pressure ซึ่ง sensor ประเภทนี้จะมีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับการวัดลมที่แรงมาก ๆ และ ลมที่ร้อน หรือเย็นมาก

  • เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด 

เหมาะสำหรับวัดความเร็วลมทั่วไป การใช้งานไม่ได้มีความซับซ้อนมากนัก มีอุปกรณ์เพียง 2 ส่วน นั่นคือ กังหันที่ใช้วัดความเร็วลม และตัวเครื่อง วิธีการใช้งานเพียงหันกังไปในทิศทางของลมที่ต้องการวัด จากนั้นอ่านค่าที่หน้าจอของตัวเครื่อง

  • เครื่องวัดความเร็วลมแบบhot wire

จะมีหัวเซนเซอร์ที่ประกอบด้วยเส้นลวดความร้อนเส้นบาง ๆ ซึ่งแม้ว่าเซนเซอร์ค่อนข้างจะบอบบาง แต่ข้อดีของโพรบประเภทนี้คือ สามารถยืดความยาวของโพรบได้ กรณีต้องการวัดเข้าไปในรู หรือ ช่องที่เข้าไม่ถึง เหมาะสำหรับการวัดความเร็วลมในท่อ HVAC และช่องระบายอากาศขนาดเล็กอื่น ๆ สามารถวัดความเร็วลมได้ต่ำถึง 01 m/S

**เครื่องวัดความเร็วลมบางรุ่นยังสามารถวัดอุณหภูมิ ความชื้น Dew Point ได้อีกด้วย**

หน่วยการวัดเครื่องวัดความเร็วลม

หน่วยการวัดความเร็วลม โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. หน่วยในการวัดค่าความเร็วลม

สามารถแบ่งได้ ดังนี้

  • เมตรต่อวินาที (m/s)
  • กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/hr)
  • ฟุตต่อนาที (ft/min)
  • ไมล์ต่อชั่วโมง (mph)
  • นอต (knots)

โดยมีสูตรคำนวณ    V=S/T (V=ความเร็ว, S=ระยะทาง, T=เวลา) ซึ่งแต่ละหน่วยการวัดมีค่าแปลงหน่วยความเร็วลม ตามตาราง ดังนี้

Anemometer,สูตรคำนวณ,เครื่องวัดความเร็วลม

2. ค่าอัตราการไหล

ค่าอัตราการไหล (Air Flow) คือ อัตราส่วนระหว่างปริมาตรของลมที่ไหลผ่านต่อหนึ่งหน่วยเวลาการวัดลักษณะนี้มีไว้สำหรับการวัดกับแหล่งกำเนิดลม เช่น ท่อแอร์ เป็นต้น แต่ข้อควรระวังคือ ต้องทราบขนาดพื้นที่หน้าตัดของท่อหรือแหล่งกำเนิดลม เพื่อนำมาใส่ข้อมูลในตัวเครื่องเพื่อแปลงค่าเป็นค่า Air Flow แบ่งเป็น 2 หน่วยคือ

  • CFM (cubic feet per minute, ft3/min) หรือ ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ต้องหาค่าพื้นที่หน้าตัดในหน่วยตารางฟุต
  • CMM (cubic meters per minute, m3/min) หรือ ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ต้องหาค่าพื้นที่หน้าตัดในหน่อยตารางเมตร

สมการการคำนวณของทั้ง 2 หน่วยมีดังนี้

เครื่องวัดความเร็วลม

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด สามารถสอบเทียบ Anemometer  และได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 จาก  ANSI National Accreditation Board (ANAB) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยขอบข่ายการวัดสามารถสอบเทียบได้ถึง 45 m/s โดยวิธีการ Comparison with a known Velocity

ดาวน์โหลด Scope การสอบเทียบ Anemometer คลิก

 

 

ผู้เขียน KAEW VIP

 

 

ขอใบเสนอราคา    ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา