วิธีสอบเทียบ “เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์” ทำอย่างไร?

เครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared thermometer ในทางการแพทย์
เครื่องวัดอุณหภูมิ จะเอาไว้ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายคน ซึ่งจะแตกต่างกับ Infrared thermometer ที่ใช้ในอุตสาหกรรม โดย Infrared thermometer ในทางการแพทย์จะใข้สำหรับวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ ปัจจุบันในสถานที่ต่างๆ รวมถึงสถานพยาบาลจะหันมาใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Infrared thermometer เนื่องจากข้อดีของเครื่องมือคือ สามารถวัดได้รวดเร็วและลดการสัมผัส ซึ่งตอบโจทย์กับช่วงสถานการณ์ Covid – 19 ได้เป็นอย่างดี Infrared thermometer จำเป็นอย่างมากที่จะต้องสอบเทียบ เพราะว่า เนื่องจากอุณหภูมิเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวินิจฉัยโรคและเฝ้าระวังสุขภาพ หากอุณหภูมิที่วัดได้ไม่ถูกต้อง
จะส่งผลกระทบต่อการวินิจฉัยและการรักษาของแพทย์

ขั้นตอนการสอบเทียบจะเป็นอย่างไร ไปดูกัน!!

 

 

ขอใบเสนอราคา    ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา