อะไร? คือเหตุผลที่ทำให้ Stop Watch (นาฬิกาจับเวลา) ต้องสอบเทียบ

Stop Watch หรือ นาฬิกาจับเวลา ใช้ในการจับเวลา การแข่งขันกีฬา การทำอาหาร การทดลองในห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ หรือ ใช้สำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรใน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ แต่ถ้าเราไม่สอบเทียบจะเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดอะไรบ้าง คลิปนี้มีคำตอบ!!