เทคนิคง่ายๆ ในการตรวจเช็คค่าความขนาน Dial Gauge Tester และ Calibration Tester

Dial Gauge Tester และ Calibration Tester คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติโดยเฉพาะ เช่น Dial Indicator, Digimatic Indicator Bore Gauge
หลักการใช้งานของเครื่องมือต้องมีการตรวจเช็ค “ค่าความขนาน” ซึ่งจะมีเทคนิคในการตรวจเช็คและข้อควรระวังในการใช้งานยังไงบ้าง? VDO นี้มีคำตอบค่ะ