แนะนำวิธีใช้งาน Infrared Thermometer และการสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน

 

Infrared Thermometer คือ เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิที่ใช้ในอุตสาหกรรทั่วไป เอาไว้ใช้วัดอุณหภูมิจากระยะไกล สามารถวัดอุณหภูมิสูงๆ โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุ เช่น เตาเผา หรือเอาไว้ใช้วัดในกรณี ที่ไม่ต้องการสัมผัสกับวัตถุที่เราจะทำการวัด

ในการใช้งาน Infrared Thermometer ใช้งานอย่างไรให้ถูกวิธีและทำไมเราต้องปรับตั้งค่า Emissivity และการคำนวณเรื่อง Distance to Spot Ratio 

และมาดูขั้นตอนการสอบเทียบ Infrared Thermometer ที่ได้มาตรฐาน ไปดู VDO กันเลย