EP.1 l Process Calibrator ใช้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไหนบ้าง?

 

เราจะมาทำความรู้จักเครื่องมือสอบเทียบกระบวนการผลิตหรือ Process Calibrator ว่าสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไหนบ้าง?
และทำไมจึงสอบเทียบ  Process Calibrator คลิปนี้มีคำตอบ