เกี่ยวกับเรา

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด หรือ CLC เป็นผู้นำด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และยังให้บริการสอบเทียบกับทุกภาคอุตสาหกรรมครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

CLC ภูมิใจที่ได้ให้บริการสอบเทียบมานานกว่า 27 ปี สั่งสมประสมการณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นห้องปฏิบัติการการสอบเทียบที่ประสบความสำเร็จและมีเสถียรภาพ เราจะเติบโตไม่ได้หากไม่สามารถรักษาคุณภาพ และการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของธุรกิจของเรา เราได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าของเราทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ดังนั้นเราจึงสามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

เราพร้อมเสนอแนวทางการสอบเทียบในราคาที่คุ้มค่าและสามารถต่อรองได้ อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ การบริการ และบุคลากร ให้คงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่เป็นเลิศในวงการมาตรวิทยา การสร้างทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญอย่างมืออาชีพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วยคุณภาพบริการที่รวดเร็วและตรงเวลา

ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานมากกว่า 210 คน เรามีความสามารถในการดำเนินการทางวิชาการด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมของISO/IEC 17025 และเรายังใช้วิธีการสอบเทียบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่น ISO, JIS, ASTM, UKAS, OIML, DIN เป็นต้น

CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017
จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

CLC ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 จาก ANSI National Accreditation Board (ANAB) ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิสัยทัศน์

บริษัทของเรามีความมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ เพื่อการก้าวไปสู่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบระดับแนวหน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะหาวิธีในการเรียนรู้และเติบโต เพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงคุณภาพของการสอบเทียบ ยิ่งไปกว่านั้นเรายังช่วยส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน และความชำนาญการของบุคลากรเรื่อยมา เพื่อมุ่งหมายประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ และคงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่เป็นเลิศในวงการมาตรวิทยา

มูลค่า

6 องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพื่อกำหนดเป้าหมายในธุรกิจองค์กรของเรา

คุณภาพ

เรามีการพัฒนาปรับปรุงระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่อง การสอบเทียบเครื่องมือเป็นหนึ่งในการดำเนินงานหลักในธุรกิจของเรา เรามั่นใจว่าเครื่องมือวัดของเราสามารถให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเป็นมาตรฐานมากที่สุด รวมทั้งยังมีการรับรองการสอบเทียบวัดความชำนาญด้านวิชาการให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม

ลูกค้า

เรายินดีที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห้องปฏิบัติการของเราพร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้าทุกท่าน ความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ และเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด

ความสัมพันธ์

การประสานงานตามบทบาทและความสามารถของบุคลากรคือวัตถุประสงค์ของงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร และการได้มาตรฐานคุณภาพที่ต้องการเราจึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์

การฝึกอบรม

เราให้ความสำคัญกับคุณภาพบุคลากร เราจึงมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาความชำนาญเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด

สถานที่ทำงาน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ในด้านต่างๆที่มีความจำเป็นในสำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพสูงสุด

การมีส่วนร่วม

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรวิทยาต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเราให้ความร่วมมือกับสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการสอบเทียบและการวัด