testo 175 H1 Data logger Temperature and humidity

เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์

  • ช่วงการวัด -20 ถึง 55 °C
  • ช่วงการวัด 0 ถึง 100 %RH
  • ค่าความละเอียด 0.1 °C / 0.1%RH
  • ช่วงเวลาในการบันทึกได้ในช่วง 10 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง
  • บันทึกข้อมูลได้ 1,000,000 ข้อมูล
รหัสสินค้า: 175 H1 หมวดหมู่: ,