Tag Archives: สอบเทียบเครื่องมือวัด

การตั้งค่าเกณฑ์การยอมรับ(MPE) ของเครื่องมือวัด

       วันนี้เรามาพูดถึงการควบคุมเครื่องมือวัดในภาคอุตส…

วิธีอ่านค่าใบ Calibration Certificate

สวัสดีครับ หลังจากการสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration …

มาตรวิทยา คืออะไร? มีประวัติความเป็นมาและสาขาอย่างไร?

มาตรวิทยา คืออะไร? ประวัติความเป็นมาของมาตรวิทยา “การวั…

ความไม่แน่นอนของการวัด (Measurement uncertainty)

ในมาตรวิทยาคำว่า “ความไม่แน่นอนของการวัด” หมายถึง ช่วงก…