มีวิธีใช้อย่างไร Digimatic Holtest

Holtest , Digimatic Holtest และ Three Point Internal Micrometer เป็น เครื่องมือวัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นโค้งกลม อาศัยหลักการทำงานของ Anvil ทั้ง 3 ขา (จึงเรียกว่า Three Point Internal Micrometer) จะทำหน้าที่หุบเข้าหรือกางออกพร้อมกันด้วยมาตราส่วน ABSOLUTE (ABS) ในตัวที่มีต้นกำเนิดที่แน่นอนจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดตำแหน่งทุกครั้งก่อนการวัดเพื่อลดข้อผิดพลาด Overspeed ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการวัด ซึ่งจำเป็นต้อง สอบเทียบเครื่องมือวัด ป้องกันไม่ให้เกิดค่าผิดพลาดจากการวัดนี้ด้วย

 

Digimatic Holtest

มีหลักการทำงานและลักษณะการใช้งานเหมือนกับ Borematic Gauge แตกต่างกันตรงที่ลักษณะการใช้งานของ เครื่องมือวัด Borematic Gauge จะมีลักษณะเป็นก้านโยกควบคุม Anvil ทั้ง  3 ขา แทนการหมุนสเกล ทำให้ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วในการวัดฃิ้นงาน แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของความแม่นยำในการวัดที่น้อยกว่า ดังนั้นหากจะต้อง วัดชิ้นงาน ที่ต้องอาศัยความแม่นยำสูงๆ อาจต้องเลือกใช้ Digimatic Holtest แทน

ส่วนประกอบต่างๆ ของ Digimatic Holtest มีดังนี้ Digimatic Holtest,สอบเทียบเครื่องมือวัด,สอบเทียบเครื่องมือ

 

 • Ratchet คือปุ่มปรับสเกลละเอียด
 • Thimble คือปลอกหมุนปรับสเกลหยาบ
 • Sleeve คือด้ามจับ
 • Battery Cap คือฝาปิดรางถ่าน
  (ระวังการกระเเทกหรือการเปิด-ปิดแรงเกินไปอาจทำให้ฝาปิดรางถ่านชำรุดได้ หากฝาปิดรางถ่านชำรุดหน้าจอจะติดๆดับระหว่างใช้งาน)
 • Output Connector Cover ใช้สำหรับเชื่อมต่อเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์
 • Measuring Head คือหัววัดของ Micrometer (บางรุ่นสามารถถอดเปลี่ยนขนาดหัววัดได้)
 • Anvil คือ ก้านวัด โดยปกติจะหุบเข้าหรือกางออกพร้อมๆกันทั้ง 3 ก้าน

 

 

 

 

 

 

วิธีการใช้และการอ่านค่าของ เครื่องมือวัด ที่ถูกต้อง มีวิธีการ ดังนี้

ก่อนการใช้งาน

 1. เช็ดทำความสะอาดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกจากบริเวณผิวสัมผัส
 2. ตรวจสอบปลอกหมุน (Thimble) ว่าสามารถเคลื่อนที่ได้ปกติหรือมีอาการติดขัดหรือสะดุดหรือไม่ โดยทำการหมุน Thimble ตลอดช่วงใช้งาน รวมถึง Anvil ว่าสามารถเคลื่อนที่ได้คล่องตัว ไม่สะดุด
 3. ทำการตั้งค่าเริ่มต้นโดยเทียบกับ Ring Gauge มาตรฐานที่ผ่านการสอบเทียบแล้ว
 4. หากมีการเปลี่ยนแปลงหัววัด ค่าความแม่นยำอาจเปลี่ยนแปลงจากที่ถูกระบุไว้ได้
 5. เมื่อมีสัญลักษณ์ Low Battery ขึ้นที่หน้าจอให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน
 6. กำหนดค่าตั้งต้น (ค่าที่สอบเทียบได้ของ Ring Gauge) ในกรณีที่ทำการวัดแบบ Absolute ดังรูป

Digimatic Holtest,สอบเทียบเครื่องมือวัด,สอบเทียบเครื่องมือ

ระหว่างการใช้งาน

 1. ในการใช้แรงหมุน Thimble ค่อยๆหมุนปรับให้ผิวสัมผัสชนกับผิวชิ้นงานเบาๆ และค้างไว้ จากนั้นหมุน Ratchet ตัดแรง 5-6 ครั้ง เพื่อให้แรงคงที่
 2. ระวังไม่ให้มีการกระเทกที่ผิวข้างของก้านวัด
 3. หากหน้าจอแสดงผลขึ้น Error หรือมีการอ่านค่าผิดปกติ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเช้าไปใหม่อีกครั้ง

หลังการใช้งาน

 1. ตรวจสอบความเสียหายของ เครื่องมือวัด และหากพบให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ จากนั้นทำความสะอาดเครื่องมือวัดให้เรียบร้อยก่อนเก็บเข้าที่
 2. จัดเก็บเครื่องมือวัดในห้องที่ไม่มีความร้อนและความชื้นสูง รวมถึงหลีกเลี่ยงฝุ่นและละอองน้ำมัน
 3. เมื่อต้องจัดเก็บเครื่องมือวัดเป็นระยะเวลานานให้ใช้น้ำมันที่ใช้สำหรับไมโครมิเตอร์ทาที่ก้านวัดและหน้าสัมผัสเพื่อป้องกันสนิม และถอดแบตเตอรี่ออก

บริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด สามารถ สอบเทียบเครื่องมือวัด ได้และได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ISO/IEC 17025:2017 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ  ANSI National Accreditation Board (ANAB) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยขอบข่ายการวัดสามารถสอบเทียบด้วยวิธีการ Comparison with Setting Ring Gauge Range การสอบเทียบตั้งแต่ 2-225 mm. ดังแสดงในรูปด้านล่าง

Setting Ring Gauge,สอบเทียบเครื่องมือวัด,สอบเทียบเครื่องมือ,Digimatic Holtest

รูปตัวอย่าง Setting Ring Gauge

ตาราง range, Digimatic Holtest,สอบเทียบเครื่องมือวัด,สอบเทียบเครื่องมือ

 

ผู้เขียน แก้ว VIP

 

 

เกจวัดเกลียว Thread Plug Gauge มีลักษณะเป็นอย่างไร แบ่งตามมาตรฐานได้ด้วยหรือ

 บริการสอบเทียบด้านมิติ

ขอใบเสนอราคา  ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา