เครื่องเคลือบสี ใช้ทำอะไรและหลักการทำงานเป็นอย่างไร

Baker Film Applicator  เครื่องเคลือบสี บนพื้นผิวระนาบ

ลักษณะทั่วไปของ Baker Film Applicator

เครื่องเคลือบสี จะมีลักษณะแกนกลางเป็นทรงกระบอก ในส่วนหัวท้ายเครื่องมือจะเป็นทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งจะสามารถใช้งานได้ทั้ง 4 ด้าน โดยในแต่ละด้านจะมีค่าความหนาระบุไว้ เช่น 60,120,180,240 ไมคอนระยะความยาวของแกนทรงกระบอกที่ใช้งานนั้นมีตั้งแต่ 60 มิลลิเมตร ขึ้นไป

Baker Film Applicator,เครื่องเคลือบสี,ลักษณะ

Baker Film Applicator มีไว้ใช้ทำอะไรและมีหลักการทำงานอย่างไร

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเคลือบสีหรือผลิตภัณฑ์เคลือบต่างๆ บนพื้นผิวระนาบ โดยสามารถเลือกความหนาตามที่ต้องการได้ โดยมีหลักการใช้งานดังนี้

นำสีหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเคลือบเทลงบนผิวระนาบที่ต้องการ โดยทาหรือหยดของเหลวบริเวณด้านหน้าช่องเว้าของ Baker Film Applicator เลือกระดับความหนาของสีตามด้านของ Baker Film Applicator  แล้วสไลด์ Baker Film Applicator ไปด้านหน้าที่มีของเหลวอยู่ตามระยะที่ต้องการ สามารถทำการสไลด์ด้วยมือหรือใช้อุปกรณ์ช่วยในการสไลด์

Baker Film Applicator,เครื่องเคลือบสี

Baker Film Applicator ทำไมต้องสอบเทียบและมีผลต่อการใช้งานอย่างไร

เพื่อ Check ค่าของเครื่องเคลือบสีในแต่ละด้านว่าระยะความหนาผิดไปจากค่า Nominal ที่ระบุหรือไม่และมีค่าจริงเท่าไร
ถ้า Baker Film Applicator ผิดปกติหรือค่าจริงไม่ตรงกับ Nominal ที่ระบุบนเครื่องมือก็จะส่งผลให้ความหนาสีที่เคลือบนั้นไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

ข้อระวังในการใช้ เครื่องเคลือบสี

  • ก่อนและหลังใช้งาน Baker Film Applicator ต้องทำความสะอาดคราบสีหรือสารที่ติดกับเครื่องมือทุกครั้ง
  • ระมัดระวังแกนทรงกระบอกที่ใช้ในการเคลือบสีไม่ให้โดนกระแทกหรือเกิดรอยขีดข่วน

ทาง CLC สามารถสอบเทียบ Baker Film Applicator อย่างไร

Baker Film Applicator จะสอบเทียบความหนาทั้ง 4 ด้าน ตาม Nominal ที่ระบุในแต่ละด้านของเครื่องมือ โดยทาง CLC จะใช้เครื่อง CMM ในการสอบเทียบ โดนการสร้าง Feature Plane ของระนาบ Base หัวท้ายของ Baker Film Applicator และสร้าง Feature line บนขอบผิวของทรงกระบอกแกนกลาง เพื่อทำการหาค่าความหนา (Distance) ของแต่ละด้าน

Baker Film Applicator,เครื่องเคลือบสี

จุดเด่นของเครื่องมือ Standard CMM

สามารถหาค่าความเรียบ (Flatness) ของ Base และ ค่าความตรง (Straightness) ของ Line ขอบทรงกระบอกและวิธีสอบเทียบด้วยเครื่อง CMM ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 (ANAB)

วิธีการดูแลรักษา Baker Film Applicator

เมื่อใช้งานเสร็จควรทำความสะอาดและควรมีกล่องจัดเก็บเครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงจากการกระแทก
หรือทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนผิว

ข้อแนะนำเมื่อต้องการส่งเครื่องมือมาสอบเทียบกับ CLC

เครื่องมือควรมีกล่องใส่อย่างเป็นระเบียบหรือถ้าไม่มีกล่อง ควรนำเครื่องมือห่อด้วย Bubble กันกระแทก เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจทำให้เครื่องมือเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่งเครื่องมือ

Wisanu – CLC

 

 

 

 

ขอใบเสนอราคา    ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา