Pressure Transmitter คืออะไร เลือกใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

Pressure Transmitter

ในยุคปัจจุบันที่อุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่จะมีการนำเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดแรงดัน (Pressure Transmitter) มาใช้กันอย่างหลากหลาย ทั้งรูปแบบของตัววัดแรงดันให้เหมาะสมกับงานหรืออุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่พบการนำPressure Transmitterใช้ในกระบวนการผลิต เช่น อาหาร ยา เครื่องดื่ม ปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีผลเกี่ยวกับการวัดแรงดันลมและเพื่อควบคุมแรงดัน ของปั้มน้ำและวัดแรงดันของน้ำในหม้อน้ำ

การสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องมือPressure Transmitterในส่วนของบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด (Calibration Laboratory CO.,LTD หรือ CLC) เป็นห้องปฎิบัติการที่ให้บริการ สอบเทียบเครื่องมือวัด ให้กับลูกค้ามีทั้งบริการสอบเทียบในห้องปฎิบัติการ (IN LAB) และมีบริการ สอบเทียบเครื่องมือวัด นอกสถานที่ (ON SITE)  

Pressure Transmitter , การแบ่งประเภท และการใช้งาน Pressure Transmitter

Pressure Transmitter คือ เครื่องมือวัด สำหรับใช้แขนงการวัดแรงดันหรือความดัน (Pressure) และแปลงสัญญาณไฟฟ้าด้านเอาต์พุต (Output) ออกมาเป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน เช่น 4-20 mA, 0-10 VDC นั้นหมายถึงPressure Transmitterมีขีดความสามารถวัดได้หลาย Media ทั้งเหลว (Liquid) ยกตัวอย่างเช่น น้ำ (Water) และน้ำมัน (Oil) รวมไปถึงการวัดความดันของลม (Pneumatic) และแก๊ส (Gas)

Pressure Sensor ที่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใช้กันนั้นจะมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ Pressure Gauge, Pressure Switch, Pressure Transmitterโดยเราจะพูดถึงในส่วนของ

Pressure Transmitter แบ่งประเภทให้ตรงตามหลักการทำงานและการนำไปใช้ 

Strain Gauge : หลักการทำงานโดยอาศัยการยืดหดตัวของ Strain gauge ที่ยึดติดอยู่กับแผ่นไดอะแฟรมและต่อวงจรไปยังวงจร วิทสโตนบริดจ์ (Wheatstone Bridge) เพื่อแปลงความดัน (Pressure) ไปเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า

Thin Film : หลักการทำงานโดยเป็นเซ็นเซอร์ลักษณะแผ่นฟิล์มบางๆ ที่จะรับแรงกดแล้วแสดงค่าแรงดันออกมา ซึ่งหลักการนี้จะเป็นที่นิยมนิยมใช้กับอุตสาหกรรมที่มีแรงดันต่ำ

Thick Film : หลักการทำงานโดยไดอะแฟรมจะผลิตจากวัสดุ เช่น เซรามิก นิยมใช้กับอุตสาหกรรมที่แรงดันสูง มีความแข็งแรงมากกว่าประเภท Thin Film นิยมใช้ในงานไฮดรอลิค

หน่วยในการแสดงผลของค่าแรงดันที่วัดได้ เช่น bar, mbar, kpa, psi, mmHg

การพิจารณาและเลือกใช้Pressure Transmitter 

  1. โดยพิจารณาจากประเภทของอุตสาหกรรมที่จะนำ เครื่องมือวัดPressure Transmitterไปใช้งาน และเลือกใช้ให้ตรงกับใช้กับตัวกลางอะไร เช่น ของเหลว ก๊าซ ลม ในงานที่จะนำไปวัด และความแม่นยำ ให้ค่าความละเอียดสูงให้เหมะสมกับงานที่จะวัด
  2. แหล่งจ่ายที่ใช้งาน และสัญญาณ output เป็นอะไร เช่น Analog 4-20 mA, 0-10 VDC, 0-5 VDC วงจรตัดต่อการใช้งาน เช่นใช้แบบกี่สาย 2,3,4 สาย
  3. คำนึงถึง Thread (ขนาดเกลียว) ที่จำนำไปต่อเข้าในระบบ ชนิดของเกลียวเป็นแบบไหน เช่น NPT, G1/8”
  4. 4.พิจารณาจากงบประมาณที่ตั้งไว้และความสำคัญเพื่อประเมิณความเหมาะสมก่อนตัดสินใจ

ผู้เขียน Ple

 

หากต้องการนำ Pressure Safety Valve มาสอบเทียบต้องทำอย่างไร

ขอใบเสนอราคา  ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา