testo 770-1, 770-2, 770-3 Clamp meter

แคลมป์มิเตอร์

  • วัดสายไฟในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก
  • วัดค่า AC/DC ของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ
  • ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 61010-1 และ IEC 61376
  • testo 770-2 / 770-3 สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง 500 °C
  • testo 770-3 สามารถใช้งาน Bluetooth/App ได้
  • มีฟังก์ชั่น True RMS
  • สามารถวัดไฟกระชากได้
Quantity exceeds maximum limit, please request for quotation.
Quantity exceeds stock, please request for quotation.
Out of stock, please request for quotation.
Added calibration service, please request for quotation.
SKU: N/A Categories: ,