testo 770-1, 770-2, 770-3 Clamp meter

แคลมป์มิเตอร์

  • วัดสายไฟในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก
  • วัดค่า AC/DC ของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ
  • ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 61010-1 และ IEC 61376
  • testo 770-2 / 770-3 สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง 500 °C
  • testo 770-3 สามารถใช้งาน Bluetooth/App ได้
  • มีฟังก์ชั่น True RMS
  • สามารถวัดไฟกระชากได้
จำนวนสินค้าเกินกำหนด กรุณาขอใบเสนอราคา
จำนวนสินค้าเกินสต๊อก กรุณาขอใบเสนอราคา
สินค้าไม่มีในสต๊อก กรุณาขอใบเสนอราคา
เพิ่มบริการสอบเทียบ กรุณาขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,