คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน Welding Force Gauge เครื่องวัดแรงกด

[ เครื่องวัดแรงกด ] ในโรงงานที่มีการเชื่อมต่อชิ้นงานในลักษณะใช้แรงกดทับและเชื่อมชิ้นงานติดกันโดยปล่อยกระแสไฟนั้นมีใช้กันอยู่มากมายหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีการใช้งานกันโดยทั่วไปนั้นจะต้องเข้มงวดในเรื่องคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตออกไปให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมคุณภาพไว้ โดยใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพในการควบคุมตั้งค่าแรงกดทับและเชื่อมชิ้นงานตามสเปกที่ลูกค้าได้กำหนดเอาไว้ เพื่อให้ชิ้นงานติดกันได้อย่างสม่ำเสมอ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องจักรที่เราใช้งานในการผลิตชิ้นงานกันทุกๆวันนั้น มีแรงกดที่เที่ยงตรงตามที่ได้กำหนดไว้หรือไหม? แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ?  แล้วมีเครื่องมือวัดชนิดไหนที่สามารถทดสอบเครื่องจักรเหล่านี้ได้บ้าง วันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับเครื่องชนิดนี้กันมากขึ้น นั้นคือ !!

Welding Force Gauge เครื่องวัดแรงกด

เป็นครื่องมือวัดที่ใช้ทดสอบเครื่องจักรที่ใช้แรงกดเพื่อเชื่อมต่อชิ้นงานให้ติดกัน ตรวจเช็คค่าแรงกดของเครื่องจักรได้อย่างแม่นยำ และผู้เขียนแนะนำให้ส่งสอบเทียบเครื่องมือวัดทุกปี เพื่อตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เครื่องวัดแรงกดมีขนาดกะทัดรัดพกพาสะดวก ใช้งานง่ายไม่ซับซ่อนยุ่งยาก มีหลายขนาด Range ให้เลือกใช้งาน ตั้งแต่ 0-50 kN และใช้ขนาดพื้นที่ในการวางเก็บเครื่องมือน้อย

หน่วยการวัด ของเครื่องวัดแรงกด มีใช้เป็นหน่วยตั้งแต่ lbs, kg, N, kN

Welding Force Gauge มีกี่ประเภท?

เครื่องวัดแรงกดมีอยู่ 2 ประเภทคือ Analog และ Digital ดังนี้

1.Analog Type Welding Force Gauge

Analog Type Welding Force Gauge,Welding Force Gauge,Force Gauge, เครื่องวัดแรงกด

 

มีลักษณะหน้าปัดกระจกและมีเข็มวัดสองสี สีแดงเป็นเข็ม Peak จะค้างค่าสูงสุดไว้เมื่อใช้งานในขณะนั้น ส่วนเข็มดำเป็นเข็มวัดในขณะนั้น โดยจะดันเข็มแดง (Peak) ขึ้นไปที่ค่าสูงสุด มีหัวเซ็นเซอร์ตัวรับแรงกดที่ปลายด้าม มีหน่วยในการวัด kN หรือบางรุ่นจะเป็น N โดยจะมีหน่วยวัดให้แค่หน่วยเดียวให้เลือก ข้อดีคือ การใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ่อน โดยนำเครื่องวัดแรงกดดังกล่าวเข้าไปวางระหว่างแขนตัวเชื่อมด้านบนและล่าง (Electrode) จากนั้นควบคุมเครื่องจักรให้กดทับเกจวัดแรงกดตรงบริเวณเซ็นเซอร์ตัวรับแรงลงมาตามแรงที่กำหนดไว้ แล้วบันทึกค่าจากเข็มสีแดง (Peak) ที่ค้างไว้อยู่ ข้อเสีย ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการวัดได้ ตัวอย่างวิธีการใช้งานดังรูปที่ 1

Analog Type Welding Force Gauge,Welding Force Gauge,Force Gauge, เครื่องวัดแรงกด,วิธีการใช้งานเครื่องวัดแรงกดแบบ Analog

รูปที่ 1 วิธีการใช้งานเครื่องวัดแรงกดแบบ Analog

2.Digital Type Welding Force Gauge

Analog Type Welding Force Gauge,Welding Force Gauge,Force Gauge, เครื่องวัดแรงกด,เครื่องวัดแรงกดดิจิตอล

มีลักษณะเป็นหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล มีเซ็นเซอร์ probe ตัวรับแรงกดแบบทั้งสายต่อแบบแท่นหรือแบบด้าม สามารถเปลี่ยนหน่วยในการวัดได้เช่น lbs, Kg, N, KN เซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง ส่วนวิธีการใช้งานตัวเครื่องวัดแรงกดแบบดิจิตอลจะคล้ายๆ แบบ Analog ตัวอย่างวิธีการใช้งาน ดังรูปที่ 2 สามารถใช้ฟังก์ชั่น Hold เพื่อจดจำค่าโหลดสูงสุดในระหว่างการวัดค่าจะแสดงผลขึ้นหลังการวัด ใช้ถ่านแบตเตอรี่ Alkaline เป็นแหล่งพลังงาน สามารถบันทึกค่าการทดสอบเครื่องจักรได้

Analog Type Welding Force Gauge,Welding Force Gauge,Force Gauge, เครื่องวัดแรงกด,เครื่องวัดแรงกดดิจิตอล,วิธีการใช้งานเครื่องวัดแรงกดแบบดิจิตอล

รูปที่ 2 วิธีการใช้งานเครื่องวัดแรงกดแบบดิจิตอล

คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน เครื่องวัดแรงกด

  1. ระวังอย่าใช้ของแข็งกระทบหน้าปัดเครื่องมือแรงๆ จะทำให้หน้าจอแตกเสียหายได้
  2. อย่ากระแทกหัว Electrode ลงอย่างแรงไปที่เกจวัดแรงกด เพราะจะทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้
  3. หลังจากใช้งานเครื่อง ควรทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้ง
  4. การใช้งานผิดวิธีจะทำให้เครื่องมือเสียหาย ควรใช้งานตามที่คู่มือระบุ
  5. ควรเก็บเกจวัดแรงกดในกล่องเก็บเครื่องมือหลังจากใช้งาน
  6. หลีกเลี่ยงการเก็บเครื่องมือในที่อับชื้น
  7. ควรส่งสอบเทียบประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อวัดค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยบริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด สามารถสอบเทียบได้และได้รับการรับรอง Accredited 17025

CLC Scope lab (Accredited17025) เครื่องวัดแรงกด

ทางบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด สามารถสอบเทียบและได้รับการรับรอง Accredited ISO/IEC17025:2017 วิธีการสอบเทียบเครื่องมือ Welding Force Gauge ทั้งแบบ Analog และ Digital ของต่างประเทศ (ANAB จากประเทศสหรัฐอเมริกา)

Scope ที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ Range 0.2 ถึง 220 kN โดยใช้วิธีการสอบเทียบแบบ Comparison with Force Transfer ตาม Scope version 007 หน้า 39

Credit By Timnorton

 

 

 

 

 

รีวิวครบ! ประแจปอนด์ (Digital torque wrench) ละเอียดทุกจุด

สอบเทียบเครื่องมือด้าน Torque&Force    สินค้าด้าน Torque&Force

ขอใบเสนอราคา   ติดต่อเรา