เครื่องชั่งสาร (แบบคาน) เป็นยังไงกันนะ ใช้งานอะไรได้บ้าง

เครื่องชั่งเป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ทุกคนเคยเห็นกันอย่างชินตาไม่ว่าจะไปซื้อของที่ตลาดโรงพยาบาล หรือสถานที่ต่างๆ ก็มักจะเห็นกันอยู่ทั่วไป เครื่องชั่งสารมีอยู่หลายชนิด เป็นเครื่องมือใช้วัดน้ำหนักมนุษย์และสัตว์เพื่อตรวจมวลกระดูกหรือตรวจสุขภาพในโรงพยาบาล ตวงวัดส่วนผสมหรือสารต่างๆ ในการผลิตสินค้า ตวงวัดสิ่งของหรือสินค้าเวลาซื้อขายกัน หรือแม้กระทั่งการ สอบเทียบเครื่องมือวัด ที่ต้องใช้ปริมาตรในการวัด เป็นต้น  เครื่องชั่งในปัจจุบันนี้ มีวิวัฒนาการและมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นมาก ทำให้มีเครื่องชั่งหลากหลายประเภทและรูปแบบให้เลือกใช้งานกันตามความเหมาะสมและตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานและมีความละเอียดสูงแต่ก็มีบางประเภทที่ใช้งานเฉพาะด้าน ซึ่งในวันนี้ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (Calibration Laboratory CO.,LTD หรือ CLC) จะพามาทำความรู้จักเครื่องชั่งอีกหนึ่งชนิดที่คนยังไม่ค่อยรู้จักกันดีเท่าไหร่นัก นั่นคือ!!!!

Beam Balance เครื่องชั่งสารแบบคานชั่ง

เครื่องชั่งสารแบบคาน (Beam Balance) เป็นเครื่องชั่งแบบกลชนิดหนึ่งที่นิยมใช้งานชั่งตวงวัดสารต่างๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ ซึ่งส่วนใหญการชั่งสารเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ(Quantitative Analysis) เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานที่ต้องการทราบปริมาณหรือความเข้มข้นที่แน่นอน มีหน่วยการวัดคือหน่วย กรัม (g) ข้อดีคือมีราคาถูก เครื่องไม่ใหญ่มาก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ใช้พื้นที่ในการเก็บน้อยและใช้งานง่าย แต่มีข้อเสียคือการตอบสนองช้า

เราสามารถแบ่ง เครื่องชั่งสารแบบคาน (Beam Balance) ออกเป็น 2 ประเภทคือ จานเดียว (Triple Beam Balance) และแบบจานคู่ (Equal-arm Balance)

เครื่องชั่ง เครื่องชั่งแบบคาน balance บทความ สอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration

เครื่องชั่งสารชนิดจานเดียว (Triple Beam Balance) เป็นเครื่องมือวัดที่มีลักษณะเป็นคาน จำนวนสามคานไว้สำหรับใส่ตุ้มน้ำหนักขนาดมาตรฐาน ขนาด 0-10กรัม, 10-100กรัม, 100-500กรัม ความละเอียด 0.1กรัม คานทั้งสามใช้เข็มชี้วัดอันเดียวกัน ฐานทำด้วยโลหะเคลือบสีกันสนิม เหมาะสำหรับการชั่งวัตถุหรือสารน้ำหนักขนาดปานกลาง มีจานชั่งวางอยู่บนคานชั่งอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือซึ่งสั้นกว่าด้านฝั่งขวา จำนวน 1 จาน สกรูปรับสมดุลซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของจานชั่ง 1อัน คานชั่งฝั่งขวามือด้านยาวมี 3 คาน แบ่งสเกลอ่านค่าน้ำหนักออกเป็นช่วงๆ ยกตัวอย่างเช่น 0-1 กรัม, 0-50 กรัม และ 0-100 กรัม มีตุ้มน้ำหนักมาตรฐานไว้สำหรับปรับค่าน้ำหนักที่อยู่บนคานชั่ง คานละ1 ก้อน รวมทั้งหมด 3ก้อน เข็มชี้อยู่ที่ปลายคานชั่งด้านยาว โดยจะชี้เลข 0 บนสเกล เมื่อคานชั่งสมดุลกันและขนานกับพื้นโลก

เครื่องชั่ง เครื่องชั่งแบบคาน balance บทความ สอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration

วิธีการใช้เครื่องชั่งสารชนิดจานเดียว (Triple Beam balance)

 • ตั้งเครื่องชั่งและปรับคานชั่งให้อยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยหมุนปรับสกรูสมดุลให้เข็มชี้อยู่ตรงขีด 0
 • ใส่ตุ้มน้ำหนักไว้บนคานทั้งสามก้อน (1 ก้อน ต่อ 1 คาน ตามขนาด)
 • นำสารที่ใส่ในภาชนะแล้วไปวางไว้บนจานเครื่องชั่ง
 • เลื่อนปรับตุ้มน้ำหนักบนคานทั้งสามเพื่อปรับสมดุลที่สเกลให้เข็มชี้ตรงขีด 0
 • อ่านสเกลน้ำหนักบนคานเครื่องชั่ง แล้วบันทึกค่า
 • นำภาชนะบรรจุสารออกจากจานของเครื่องชั่งแล้วเลื่อนตุ้มน้ำหนักทุกอันที่อยู่บนคานให้อยู่ที่0
 • ทำความสะอาดเครื่องชั่ง และเก็บเข้าที่
 • ควรส่งเครื่องชั่งสารชนิดจานเดียว (Triple Beam balance)เข้ารับการสอบเทียบเครื่องมือวัด หรือ Calibrate (แคลิเบรท) เพื่อเช็คค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ

หมายเหตุ การหาน้ำหนักของสาร อาจหาน้ำหนักทั้งภาชนะบรรจุสารและสารรวมกันก่อนเลยก็ได้ แล้วค่อยชั่งภาชนะบรรจุสารอย่างเดียวทีหลัง ต่อจากนั้นก็เอาน้ำหนักทั้ง 2 ครั้งลบกัน ผลที่ได้จะเป็นน้ำหนักของสารที่ต้องการ เช่นการใช้เพื่อชั่งสารเคมี เป็นต้น

เครื่องชั่ง เครื่องชั่งแบบคาน balance บทความ สอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration

เครื่องชั่งสารชนิดจานคู่ (Equal-arm Balance) เป็นเครื่องมือวัดที่มีลักษณะเป็นคานเดียวยาวเท่ากันทั้งสองด้าน จานชั่งทำมาจากสแตนเลสมีอยู่สองจานชั่ง อยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามือโครงสร้างและตัวฐานของเครื่องทำมาจากทำมาจากเหล็กมีเข็มสมดุล (เลข 0) วางอยู่บนคานตรงกลางระหว่างจานชั่งทั้งสอง จานด้านซ้ายใช้สำหรับวางสารหรือวัตถุที่จะชั่ง ส่วนด้านขวามือสำหรับวางตุ้มน้ำหนัก สิ่งที่จะวางบนจานชั่งทั้งสองข้าง ควรวางตรงบริเวณกึ่งกลางของจานชั่งเสมอ ความละเอียดของเครื่องชั่ง 0.1 กรัม มีสกรูหมุนสำหรับปรับสมดุลให้อยู่ในแนวขนานกับพื้นโลก โดยจะอยู่ตรงกลางของเครื่องชั่ง ตุ้มน้ำหนักจะมีเป็นชุดหลายขนาดรวมอยู่ในกล่องเดียวกัน เมื่อใช้เสร็จให้กดปุ่มหมุนลง ยกตุ้มน้ำหนักออกเก็บใส่กล่อง และนำวัตถุหรือสารที่ชั่งออกจากจานชั่ง เลื่อนตุ้มน้ำหนักบนคานกลับไปไว้ที่ตำแหน่ง 0 และทำความสะอาดเครื่องชั่ง

ข้อควรระวังและคำแนะนำในการใช้งาน

 • ไม่ควรชั่งวัตถุเกินขนาดหรือเกินขีดจำกัดของเครื่อง เพราะจะทำให้เครื่อง Overload หรือชำรุดได้
 • การเก็บรักษาเครื่องชั่งอย่างถูกวิธี จะทำให้เครื่องชั่งมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น
 • การวางเครื่องชั่ง ควรวางไว้บนพื้นราบที่มีความแข็งแรงมั่นคง
 • ไม่ควรเคลื่อนย้ายเครื่องอยู่บ่อยๆ การเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งบ่อยๆ อาจทำให้เครื่องชั่งชำรุดและทำให้การชั่งคลาดเคลื่อนได้
 • ควรใส่ถุงมือหรือใช้คีมหยิบตุ้มน้ำหนักทุกครั้ง ไม่ควรใช้มือเปล่าหยิบตุ้ม เพราะจะทำให้เกิดสนิมหรือมวลผิดค่าได้
 • หลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน การตกกระทบหรือกระแทกเครื่องแรงๆ อาจทำให้เครื่องชั่งได้รับความเสียหายได้
 • วัตถุที่จะชั่งต้องไม่ร้อนหรือเปียกชื้น ถ้าเป็นสารเคมีต้องบรรจุในภาชนะ
 • ไม่ควรชั่งสารเคมีบนจานชั่งโดยตรง เพราะจะทำให้จานเปรอะเปื้อนและสารบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับวัสดุที่ทำจานชั่ง ทำให้เกิดการผุกร่อน ซึ่งส่งผลให้เครื่องชั่งคลาดเคลื่อนหรือชำรุดเสียหายได้
 • ไม่ควรแตะจานชั่งในขณะที่คานชั่งกำลังแกว่ง
 • ควรส่งเครื่องชั่งสารแบบคานชั่งเข้ารับการสอบเทียบเครื่องมือวัด หรือ Calibrate (แคลิเบรท) เพื่อเช็คค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง ห้องปฏิบัติการแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (CLC) สามารถให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดประเภท เครื่องชั่งสารแบบคาน (Beam Balance) ที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง

การสอบเทียบเครื่องมือวัด

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี (Calibration Laboratory CO.,LTD หรือ CLC) มีห้องปฏิบัติการมวลและเครื่องชั่ง ที่สามารถให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้ทุกรูปแบบ ทั้งเครื่องชั่งวิเคราะห์สำหรับงานละเอียดที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง ไปจนถึงเครื่องชั่งอุตสาหกรรมทุกขนาด รวมถึงเครื่องชั่งสารแบบคาน (Beam Balance) ซึ่งรองรับได้ตั้งแต่ 0 จนถึง 2,500 Kg. การ calibrate เครื่องชั่ง เราสามารถให้บริการได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ พร้อมทีมช่างสอบเทียบผู้ชำนาญงานสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยใช้ Standard Weight ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

Credited By Timnorton

 

 

ขอใบเสนอราคา     ติดต่อเรา

บริการสอบเทียบด้านมวลและเครื่องชั่ง

—————

VDO l สอบเทียบ”เครื่องชั่ง”เอง ทำได้หรือไม่? มีวิธีอย่างไร

VDO l “เครื่องชั่ง” อยากปรับค่าเอง ทำอย่างไร