PROVING RING คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับ LOAD CELL

PROVING RING คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับ LOAD CELL

PROVING RING เป็น เครื่องมือวัด ที่มีลักษณะรูปแบบคล้ายๆกับ LOAD CELL  แต่มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรสำหรับเวลานำมาใช้งานเพราะ PROVING RING ไม่สามารถนำมาใช้งานแบบ ดึง  ได้ 

PROVING RING จะนำไปใช้งานได้แค่ กด  อย่างเดียวแต่ถ้าเป็น LOAD CELL จะสามารถนำไปใช้งานได้ทั้ง กด และ ดึง PROVING RING จะไม่ค่อยมีใครนำมาใช้งานกันสักท่าไหร่  ส่วนมากจะเลือกใช้เป็น LOAD CELL กันมากกว่า
เวลาที่นำตัว PROVING RING ไปใช้งานตัว PROVING RING จะเป็นตัวที่เอาไว้เช็คค่าของตัว LOAD CELL อีกทีค่ะ

ภายในตัว เครื่องมือวัด PROVING RING ประกอบไปด้วย

 1. เครื่องกด (Compression Machine) มีพิกัดการกดครอบคลุม อัตราการกดที่จะทดสอบ
 2. วงแหวนวัดแรง (Proving Ring) หรือ ตัวแปลงสัญญาณวัดแรงของตัว (Load Cell)
 3. หน้าปัดอ่านค่า (Dial Gauge) หรือตัวแปรงสัญญาณวัดค่า อ่านค่าละเอียดถึง 00.1 mm

SPEC ของวงแหวนทั่วไปของตัว PROVING RING ที่จะสามารถเลือกนำไปใช้งานได้ถูกต้อง มีทั้ง แบบ (Dial Gauge) และ แบบ (DIGITAL) ตามรูปตัวอย่างที่ 1 และรูปตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างรูปที่ 1 เครื่องมือ PROVING RING ที่มีหน้าปัดอ่านค่าแบบ Dial Gauge

ตัวอย่างรูปที่ 2 เครื่องมือ PROVING RING ที่มีหน้าปัดอ่านค่าแบบ Digital

 1. วงแหวนที่สามารถรองรับแรง 1 KN จะเท่ากับ        200 ปอนด์                         
 2. วงแหวนที่สามารถรองรับแรง 5 KN   จะเท่ากับ   1,000 ปอนด์      
 3. วงแหวนที่สามารถรองรับแรง 10 KN จะเท่ากับ   2,000 ปอนด์      
 4. วงแหวนที่สามารถรองรับแรง 30 KN จะเท่ากับ   6,000 ปอนด์
 5. วงแหวนที่สามารถรองรับแรง 50 KN จะเท่ากับ   1,0000 ปอนด์    

ขอบข่ายในการออก ACCREDITED ในการ สอบเทียบเครื่องมือวัด ของ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ( CLC )

สามารถออก ACCREDITED ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จาก สมอ. (ประเทศไทย) และ ANAB (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
เครื่องมือ Standard ที่บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ( CLC ) จะใช้ในการสอบเทียบก็คือเครื่อง Universal Testing Machine (UTM) ตามรูปตัวอย่างที่ 3

รูปตัวอย่างที่ 3 เครื่อง Universal Testing Machine (UTM) ของบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

การดูแลรักษา เครื่องมือวัด

 1. ควรตรวจสอบตัว DIAL อยู่อย่างสม่ำเสมอ
 2. ทำความสะอาดตัววงแหวนทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
 3. เก็บเข้ากล่องให้เรียบร้อย

สิ่งที่ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านได้นึกถึงความสำคัญของการ สอบเทียบเครื่องมือวัด

            การ สอบเทียบเครื่องมือวัด มีความสำคัญต่อทุกๆโรงงานอุตสาหกรรมที่ยื่นทำระบบคุณภาพควรต้องมีระบบมาตรฐานคุณภาพที่ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับโรงงานสร้างประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ที่ได้ทำการผลิตออกไป ดังนั้น การส่งเครื่องมือสอบเทียบเพื่อตรวจสอบ เช็คค่า เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่เราใช้งานอยู่นั้นยังสามารถที่จะใช้งานได้ ต้องสอบเทียบแล้วยังได้ค่าที่เที่ยงตรง แม่นยำ ถูกต้องอยู่ เครื่องมือวัดอุตสหกรรมในโรงงานส่วนมากก็จะมีการส่งตรวจสอบ และ สอบเทียบเครื่องมือวัด โดยต้องให้มีความถูกต้องอยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (MPE) ที่ทางลูกค้าได้กำหนดไว้ เพื่อให้ได้มาตรฐาน

ผู้ใช้งานควรมีการกำหนดช่วงระยะเวลาในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแต่ละประเภทที่ผู้ใช้งานใช้งานอยู่ ระยะเวลาในการกำหนดขึ้นอยู่กับการใช้งานของทางผู้ใช้งานด้วย ถ้าใช้บ่อยก็ควรส่งสอบเทียบเพื่อดูค่าความคลาดเคลื่อนของตัวเครื่องมือบ่อยตาม ความหมายก็คือ กำหนด Due Date กำหนดวันส่งเครื่องมือเข้าสอบเทียบ เช่น 3 เดือน/ครั้ง , 6 เดือน/ครั้ง , 1ปี/ครั้ง ควร สอบเทียบเครื่องมือวัด ก่อนนำมาใช้งาน ควรเลือกใช้บริการห้องการสอบเทียบที่ได้มาตราฐานและได้รับการรับรองความสามารถ Accredit ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

 

ผู้เขียน Kaem Yui